ANBI status

De Stichting Vrienden van de Stompe Toren is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. 

Het postadres van de Stichting is: Reitzstraat 131, 2021 TR Haarlem.

Het fiscaal nummer is 8060.91.939.

Het bestuur wordt gevormd door:

Doelstelling en beleidsplan

Instand houden Rijksmonument de Stompe Toren in Spaarnwoude. Zorgdragen voor het noodzakelijke onderhoud en waar mogelijk terug te brengen in haar oorspronkelijke vorm.

In het voorjaar werden we geconfronteerd met de terugkeer van de boktor in de houtenbalken boven in de toren. Omdat er in het verleden ook al regelmatig bezoek was geweest van deze ongenode gasten, was het noodzakelijk om een aantal balken te vernieuwen. Met behulp van een kraan en hoogwerker konden de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. Dat deze werkzaamheden een behoorlijk beslag legden op onze financiële reserves, zal eenieder duidelijk zijn.

Daarnaast vertoonde de centrale verwarmingsketel steeds meer mankementen, dus ook deze diende vervangen te worden. Een positief resultaat van deze laatste investering is dat de verwarmingskosten, dankzij de nieuwe energiezuinige ketel zullen dalen.

Helaas moeten wij vaststellen dat de slingervanger van het uurwerk nog steeds niet voldoet aan de verwachtingen. Hopelijk kunnen wij, in het komend voorjaar, in samenwerking met de leverancier en de ontwerper van de slingervanger tot een goede afstelling komen, zodat ons kloppend hart van het kerkje weer helemaal in de pas loopt met de atoom tijdklok in Frankfurt.

Een opvallend iets van het afgelopen jaar was ook de "overval" die gepleegd werd door een enorme hoeveelheid clustervliegen. Deze vlieg dankt zijn naam aan de "clusters" (grote groepen) waarmee ze in het najaar gebouwen binnendringen om een overwinteringsplek te te zoeken. Onze vrijwilligers hebben vuilniszakken vol met vliegen uit het kerkje verwijderd.

Het beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Financieel overzicht